O nas::Regulamin::Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04

Szkolenia i kursy
e-learningowe


Platforma Moodle


Podstawowe kierunki realizacji
Polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/2018


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Zdjęcia z galerii

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LIDER
W ZAWIERCIU
SZKOLENIA I WARSZTATY
DZIECKO Z AUTYZMEM W GRUPIE I KLASIE OGÓLNODOSTĘPNEJ - WYZWANIA I POTRZEBY


Termin: 21 luty 2018r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5


POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE


Termin: 1 marzec 2018r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5


OD BAZGROTY DO FIGURY - zabawy plastyczne z małymi dziećmi


Termin: 14 marzec 2018r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5


ZABAWY LOGOPEDYCZNE WSPIERAJĄCE I KORYGUJĄCE ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM


Termin: 21 marzec 2018r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5


KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH


Termin: 11 kwietnia 2018r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 10


KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (kurs kolonijny)


Termin: od 19 kwietnia 2018r. (dalsze terminy do uzdognienia z grupą)
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 36


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY I KONTRAKTOWEGO - krok po kroku


Termin: 19 kwiecień 2018r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 5

KURS UPRAWNIAJĄCY DO PROWADZENIA
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

w ramach przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
w gimnazjach oraz PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO w szkołach ponadgimnazjalnych
Termin: 26 kwiecień 2018r.
Godzina: 15.00


STUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA TRWA
SEMESTR LETNI 2018

NOWOŚĆ

Integracja sensoryczna

czytaj dalej
Kolejna edycja

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

czytaj dalej

Oligofrenopedagogika


Przygotowanie pedagogiczne


Surdopedagogika i tyflopedagogika


Zarządzanie oświatą


Edukacja dla bezpieczeństwa


Edukacja elementarna -
wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna


Logopedia szkolna i przedszkolna


Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską


Wychowanie do życia w rodzinie

KTO NABYTĄ WIEDZĘ PIELĘGNUJE,
A NOWĄ BEZ USTANKU ZDOBYWA
TEN MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM INNYCH
KONFUCJUSZ