O nas::Regulamin::Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04

Szkolenia i kursy
e-learningowe


Platforma Moodle


Podstawowe kierunki realizacji
Polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/2018


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Zdjęcia z galerii

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LIDER
W ZAWIERCIU
SZKOLENIA I WARSZTATY

PLANOWANIE PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Liczba godzin: 5
Termin: 22 listopad 2017r. godz. 15.00

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Liczba godzin: 10
Termin: 29 listopad 2017r. godz. 15.00

WARSZTAT PRACY WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Liczba godzin: 5
Termin: 7 grudzień 2017r. godz. 15.00

MOŻESZ POMÓC - ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Liczba godzin: 5
Termin: 14 grudzień 2017r. godz. 15.00


KURS UPRAWNIAJĄCY DO PROWADZENIA
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

w ramach przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
w gimnazjach oraz PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO w szkołach ponadgimnazjalnych
Termin: 18 styczeń 2018r.
Godzina: 15.00


STUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA TRWA
SEMESTR ZIMOWY 2017

NOWOŚĆ

Integracja sensoryczna

czytaj dalej
Kolejna edycja

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

czytaj dalej

Oligofrenopedagogika


Przygotowanie pedagogiczne


Surdopedagogika i tyflopedagogika


Zarządzanie oświatą


Edukacja dla bezpieczeństwa


Edukacja elementarna -
wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna


Logopedia szkolna i przedszkolna


Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską


Wychowanie do życia w rodzinie

KTO NABYTĄ WIEDZĘ PIELĘGNUJE,
A NOWĄ BEZ USTANKU ZDOBYWA
TEN MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM INNYCH
KONFUCJUSZ