O nas::Regulamin::Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04

Szkolenia i kursy
e-learningowe


Platforma Moodle


Podstawowe kierunki realizacji
Polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/2018


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Zdjęcia z galerii

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LIDER
W ZAWIERCIU
SZKOLENIA I WARSZTATY
KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH


Termin: 26 kwietnia 2018r.
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 10


KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY (kurs kolonijny)


Termin: od 19 kwietnia 2018r. (dalsze terminy do uzdognienia z grupą)
Godzina: 15.00
Liczba godzin: 36


RODO W OŚWIACIE, CZYLI ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Termin: 16 maj 2018r.
Godzina: 15.00

KURS UPRAWNIAJĄCY DO PROWADZENIA
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

w ramach przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
w gimnazjach oraz PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO w szkołach ponadgimnazjalnych
Termin: 23 maj 2018r.
Godzina: 15.00


STUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA TRWA
SEMESTR LETNI 2018

NOWOŚĆ

Integracja sensoryczna

czytaj dalej
Kolejna edycja

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

czytaj dalej

Oligofrenopedagogika


Przygotowanie pedagogiczne


Surdopedagogika i tyflopedagogika


Zarządzanie oświatą


Edukacja dla bezpieczeństwa


Edukacja elementarna -
wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna


Logopedia szkolna i przedszkolna


Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską


Wychowanie do życia w rodzinie

KTO NABYTĄ WIEDZĘ PIELĘGNUJE,
A NOWĄ BEZ USTANKU ZDOBYWA
TEN MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM INNYCH
KONFUCJUSZ