O nas::Regulamin::Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04

Szkolenia i kursy
e-learningowe


Platforma MoodleKalendarz roku szkolnego 2016/2017


Zdjęcia z galerii

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LIDER
W ZAWIERCIU
SZKOLENIA I WARSZTATY

ZABAWY LOGOPEDYCZNE WSPIERAJĄCE
I KORYGUJĄCE ROZWÓJ MOWY DZIECKA
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Liczba godzin: 5
Termin szkolenia: 23.02.2017
Godzina: 15.00

Kolejna edycja

KURS PEDAGOGICZNY
DLA
INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

czytaj dalej
Liczba godzin: 80 (70 + 10 godzin praktyk)
Termin: kwiecień 2017r.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
STAŻYSTY I KONTRAKTOWEGO

Liczba godzin: 5
Termin: 4 kwiecień 2017r.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Liczba godzin: 5
Termin: 5 kwiecień 2017r.

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Liczba godzin: 10
Termin: kwiecień 2017r.

KURS DLA WYCHOWAWCÓW KOLONII I WYPOCZYNKU

Liczba godzin: 36
Termin: maj 2017r.


KURS UPRAWNIAJĄCY DO PROWADZENIA
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

w ramach przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
w gimnazjach oraz PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO w szkołach ponadgimnazjalnych
Termin: maj 2017r.
Godzina: 15.00


STUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA TRWA
SEMESTR LETNI 2017

NOWOŚĆ

Integracja sensoryczna

czytaj dalej

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

czytaj dalej

Kolejna edycja

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

czytaj dalej

Oligofrenopedagogika


Przygotowanie pedagogiczne


Surdopedagogika i tyflopedagogika


Zarządzanie oświatą


Edukacja dla bezpieczeństwa


Edukacja elementarna -
wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna


Logopedia szkolna i przedszkolna


Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską


Wychowanie do życia w rodzinie

KTO NABYTĄ WIEDZĘ PIELĘGNUJE,
A NOWĄ BEZ USTANKU ZDOBYWA
TEN MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM INNYCH
KONFUCJUSZ